Pages Menu
Categories Menu

Resuscytacja

szczoteczka Aquafresh Mini jest rewelacyjna i nie do zastąpienia

ResuscytacjaResuscytację krążeniowo-oddechową należy rozpocząć w każdym przypadku, w którym nabierze się podejrzenia, że u poszkodowanego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Wskazuje na to utrata przytomności połączona z brakiem wyczuwalnego oddechu.

Ratownik, aby upewnić się, że właśnie z takim przypadkiem ma do czynienia powinien spróbować nawiązać kontakt z poszkodowanym oraz sprawdzić oddech, przykładając policzek w pobliże ust oraz obserwując unoszenie się klatki piersiowej. Brak reakcji oraz oddechu są przesłankami do rozpoczęcia resuscytacji – nie sprawdza się obecnie tętna.

Aby podjąć resuscytację należy poszkodowanego ułożyć na twardym podłożu na plecach. Akcję resuscytacyjną należy rozpocząć od odchylenia głowy poszkodowanego do tyłu (udrożnienie dróg oddechowych). Następnie wykonuje się dwa oddechy ratownicze, a więc zaczerpując powietrza w normalny sposób oraz zatykając nos poszkodowanego wdmuchuje się powietrze przez usta poszkodowanego przez ok. 1 sekundę.

Po dwóch takich oddechach wykonuje się masaż serca, który polega na uciskaniu środka klatki piersiowej (dwa palce nad mostkiem) na głębokość 1/3 mostka (w praktyce ok. 4-6 cm) w tempie ok 100 ucisków na minutę obydwoma wyprostowanymi rękami. Po wykonaniu masażu serca ponownie należy udrożnić drogi oddechowe i wykonać kolejne dwa wdechy, by potem znowu wykonać 30 uciśnięć klatki piersiowej.

Szczególnym przypadkiem jest wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku niemowląt i dzieci. O ile, zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi, nie zmienia się proporcja wdechów i ucisków (2:30), to należy uciskać mostek w nieco inaczej. W przypadku niemowląt uciska się go jeden palec poniżej linii sutkowej jednym palcem, u dzieci z kolei masaż serca wykonuje się jeden palec powyżej mostka jedną ręką.

Resuscytację przerywa się zasadniczo tylko w dwóch przypadkach: powrotu oznak przytomności lub oddechu oraz gdy przyjeżdża pogotowie ratunkowe.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *