Pages Menu
Categories Menu
Prawne aspekty pierwszej pomocy

Prawne aspekty pierwszej pomocy

Hiberix

W Polsce istnieje prawnie usankcjonowany obowiązek pomocy. Zgodnie z zapisami kodeksu karnego do udzielenia pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy, kto może jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby (w tym poszkodowanego) na niebezpieczeństwo. Nie trzeba – a wręcz nie powinno się – udzielać pomocy, jeśli miałoby to narazić nas na szkody, nie ma więc np. prawnego obowiązku by wchodzić do płonącego budynku jeśli nie mamy odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu. Leży natomiast w naszym obowiązku powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich służb.

Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że ten, kto udzieli pomocy zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami i nie dopuści się rażących zaniedbań, nie narazi się na odpowiedzialność karną nawet wtedy, gdy podjęte przez niego działania się bezcelowe, czy nawet przeciwskuteczne.

Nieco inaczej jest z odpowiedzialnością cywilną. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, by poszkodowany wytoczył powództwo cywilne ratownikowi, który udzielił mu pomocy w sposób nieprawidłowy, aby jednak miał realne szanse na odszkodowanie musiałby wykazać, że ratownik dopuścił się wyraźnego zaniedbania lub spowodował szkodę rozmyślnie. Z drugiej strony o odszkodowanie, czy nawet o rentę może procesować się ratownik, który poniósł szkody materialne lub na zdrowiu, jeśli ucierpiał w wyniku udzielania pomocy.

Podsumowując temat uwarunkowań prawnych udzielania pierwszej pomocy należy wskazać, że do jej udzielenia pod groźbą kary zobowiązany jest każdy, kto może jej udzielić bez narażania siebie lub innych na niebezpieczeństwo.

Należy również wezwać odpowiednie służby ratunkowe. Jeśli w trakcie udzielania pomocy nie dojdzie do rażącego niedbalstwa, to udzielający pomocy nie musi obawiać się powództwa cywilnego.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *