Pages Menu
Categories Menu
Pierwsza pomoc i łańcuch przeżycia

Pierwsza pomoc i łańcuch przeżycia

Donepex 5mg

Pierwsza pomoc to zespół czynności przeprowadzanych w miejscu wypadku. Zazwyczaj pierwszej pomocy udzielają świadkowie zdarzenia i inne niewykwalifikowane w tym zakresie osoby. Jeśli jest taka potrzeba, to pierwsza pomoc udzielana jest aż do momentu przyjazdu ratowników medycznych – szczególnie w przypadkach, gdy nieudzielenie pomocy prowadziłoby do śmierci lub trwałego uszczerbku zdrowia u poszkodowanego. Jest to więc swojego rodzaju kupowanie czasu dla poszkodowanego.

Przy tej okazji warto wspomnieć o tzw. łańcuchu przeżycia. Jest to sekwencja czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szanse przeżycia u osób po nagłym zatrzymaniu krążenia (choć zawarte w nim zasady mają również zastosowanie ogólne). Są to więc następujące kroki:

    1. rozpoznanie osoby w stanie zagrożenia życia i powiadomienie centrum powiadamiania ratunkowego (CPR),

    2. podstawowe podtrzymywanie życia poprzez resuscytację,

    3. defibrylacja przy wykorzystaniu zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego (AED),

    4. opieka poresuscytacyjna i wczesne specjalistyczne zabiegi ratownicze.

Przestrzeganie sekwencji czynności opisanych w łańcuchu przeżycia jest niezwykle istotne. Szczególnie duży nacisk kładzie się nań ze względu na to, że zatrzymanie krążenia jest jedną z podstawowych przyczyn śmierci w Polsce. W niedotlenionym mózgu człowieka zachodzą nieodwracalne zmiany już po czterech minutach. Po 10 minutach mózg zazwyczaj jest już bliski śmierci. Mimo to trzeba pamiętać, że ciąży na nas obowiązek pomocy poszkodowanemu nawet wtedy, gdy naszym zdaniem nie ma już możliwości uratowania poszkodowanego (zgon stwierdza lekarz).

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *