Pages Menu
Categories Menu
Prawne aspekty pierwszej pomocy

Prawne aspekty pierwszej pomocy

W Polsce istnieje prawnie usankcjonowany obowiązek pomocy. Zgodnie z zapisami kodeksu karnego do udzielenia pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy, kto może jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby (w tym poszkodowanego) na niebezpieczeństwo. Nie trzeba – a wręcz nie powinno się – udzielać pomocy, jeśli miałoby to narazić nas na szkody, nie ma więc np. prawnego obowiązku by wchodzić do płonącego budynku jeśli nie mamy odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu. Leży natomiast w naszym obowiązku powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich służb. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że ten, kto udzieli pomocy zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami i nie dopuści się rażących zaniedbań, nie narazi się na odpowiedzialność karną nawet wtedy, gdy podjęte przez niego działania się bezcelowe, czy nawet przeciwskuteczne. Nieco inaczej jest z odpowiedzialnością cywilną. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, by poszkodowany wytoczył powództwo cywilne ratownikowi, który udzielił mu pomocy w sposób nieprawidłowy, aby jednak miał realne szanse na odszkodowanie musiałby wykazać, że ratownik dopuścił się wyraźnego zaniedbania lub spowodował szkodę rozmyślnie. Z drugiej strony o odszkodowanie, czy nawet...

Czytaj więcej
Akcesoria pomocne w pierwszej pomocy

Akcesoria pomocne w pierwszej pomocy

Wbrew pozorom nie każdą rzecz potrzebną w trakcie udzielania pierwszej pomocy znajdziemy w podręcznej, nawet bardzo dobrze wyposażonej apteczce. Istnieje szereg przedmiotów, które co prawda nie zawsze są przeznaczone stricte do udzielenia pierwszej pomocy, mogą się jednak okazać w niej bardzo przydatne. I tak na przykład wychodząc ze słusznego założenia, że nie sposób udzielić pierwszej pomocy osobie, do której nie można się dostać, na okoliczność wypadku samochodowego opracowano specjalny młotek, za pomocą którego można w prosty sposób wybić szybę, gdy nie można w inny sposób dostać się do samochodu. W wypadkach samochodowych przydatnym gadżetem są również specjalne nożyczki do cięcia pasów, których czasem nie sposób wypiąć w zwykły sposób. Co ciekawe powstały również nożyczki zaopatrzone od razu w wymieniony powyżej młotek do rozbijania szyb. Jeśli akurat nie dysponujemy młotkiem do wybijania szyb, to prawie na pewno mamy na wyposażeniu samochodowym gaśnicę (a przynajmniej mieć powinniśmy). Przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności (która sprowadza się do zadbania, aby nasza ręka trzymająca gaśnicę zatrzymała się na słupku karoserii, a nie wpadła do środka...

Czytaj więcej
Wzywanie pomocy na miejsce wypadku

Wzywanie pomocy na miejsce wypadku

Wezwanie ratownictwa medycznego sprowadza się na ogół do zatelefonowania pod określony numer. Działający prawie na całym terenie Unii Europejskiej numer 112 jest łatwy w wykorzystaniu o tyle, że zadzwonić na niego można nawet z telefonu bez karty SIM, a nawet z włączoną blokadą klawiatury. Jest to oczywiście numer bezpłatny (podobnie jak wszystkie pozostałe numery alarmowe). Wybierając go trzeba jednak liczyć się z tym, że odbierze go centrum powiadamiania ratunkowego z innej służby, niż ta, która w danym momencie jest najbardziej potrzebna. Stąd lepszym rozwiązaniem w przypadkach zagrożenia życia może być dzwonienie bezpośrednio na numer pogotowia ratunkowego 999. Warto zawczasu wiedzieć również jakich informacji będzie od nas oczekiwał dyspozytor decydujący o wysłaniu karetki pogotowia. Są to więc: imię i nazwisko wzywającego oraz numer zwrotny do niego, stan poszkodowanego lub ich liczba gdy jest ich więcej niż dwóch, opis zdarzenia oraz ewentualnych zagrożeń, lokalizacja miejsca oraz wskazówki dojazdu. Niezależnie od wymienionej powyżej listy należy dyspozytorowi udzielić wszelkich innych informacji, jeśli padną z jego strony inne pytania. Co istotne, rozłączyć się należy...

Czytaj więcej
Złamania i zwichnięcia

Złamania i zwichnięcia

Choć w większości przypadków ani złamania kości, ani tym bardziej zwichnięcia nie stwarzają zagrożenia dla życia, to dobrze jest wiedzieć w jaki sposób się z nimi obchodzić, aby nie pogorszyć stanu poszkodowanego i nie doprowadzić np. do trwałego kalectwa. Złamanie kości polega na jej fizycznym całkowitym przerwaniu i zazwyczaj jest wynikiem urazu wywołanego upadkiem, uderzeniem, przygnieceniem czy zmiażdżeniem. Złamaną kończynę należy unieruchomić – przede wszystkim w miejscu złamania. Dobrym sposobem usztywnienia może być tymczasowe obwiązanie kończyny razem z większym patykiem czy kijem od miotły. Dodatkowo, w przypadku złamania otwartego należy opatrzyć miejsce, w którym doszło do przerwania skóry, tak aby nie doszło do zakażenia. Tak opatrzoną kończyną powinien zająć się lekarz. Z kolei w przypadku złamania obojczyka czy żeber unieruchomić należy rękę po stronie zranienia w takiej pozycji aby zminimalizować możliwość przemieszczenia uszkodzonej kości. W sytuacji, gdy podejrzewamy złamanie kości miednicy lub kręgosłupa nie należy poszkodowanego przemieszczać w ogóle (chyba, że w miejscu w którym przebywa istnieje dla niego jakieś poważniejsze niebezpieczeństwo, np. zagrożenie wybuchem). Fachowej pomocy udzielić powinni...

Czytaj więcej
Pierwsza pomoc i łańcuch przeżycia

Pierwsza pomoc i łańcuch przeżycia

Pierwsza pomoc to zespół czynności przeprowadzanych w miejscu wypadku. Zazwyczaj pierwszej pomocy udzielają świadkowie zdarzenia i inne niewykwalifikowane w tym zakresie osoby. Jeśli jest taka potrzeba, to pierwsza pomoc udzielana jest aż do momentu przyjazdu ratowników medycznych – szczególnie w przypadkach, gdy nieudzielenie pomocy prowadziłoby do śmierci lub trwałego uszczerbku zdrowia u poszkodowanego. Jest to więc swojego rodzaju kupowanie czasu dla poszkodowanego. Przy tej okazji warto wspomnieć o tzw. łańcuchu przeżycia. Jest to sekwencja czynności, które należy wykonać, aby zwiększyć szanse przeżycia u osób po nagłym zatrzymaniu krążenia (choć zawarte w nim zasady mają również zastosowanie ogólne). Są to więc następujące kroki: rozpoznanie osoby w stanie zagrożenia życia i powiadomienie centrum powiadamiania ratunkowego (CPR), podstawowe podtrzymywanie życia poprzez resuscytację, defibrylacja przy wykorzystaniu zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego (AED), opieka poresuscytacyjna i wczesne specjalistyczne zabiegi ratownicze. Przestrzeganie sekwencji czynności opisanych w łańcuchu przeżycia jest niezwykle istotne. Szczególnie duży nacisk kładzie się nań ze względu na to, że zatrzymanie krążenia jest jedną z podstawowych przyczyn śmierci w Polsce. W niedotlenionym mózgu człowieka zachodzą...

Czytaj więcej