Pages Menu
Categories Menu

Najnowsze filmy

Czytaj dalej
  • Pierwsza pomoc

Najnowsze artykuły

Ratowanie życia tym, którzy tego potrzebują

Często zastanawiamy się czy niektóre przedmioty albo kursy mają sens. Wydaje nam się, że to strata czasu, że uczymy się rzeczy kompletnie nieprzydatnych i takich, które w dzisiejszym czasie nie są już nikomu potrzebne. Dla niektórych czymś takim jest pierwsza pomoc. Nikt tego nie zapamiętuje, a nawet jeśli tak to w sytuacjach zagrożenia i tak boimy się tego użyć. Czy jest to nauka pozbawiona sensu? Otóż wcale nie. Okazuje się, że każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji, w której umiejętność udzielenia pierwszej pomocy będzie niezbędna. Każdy z nas będzie wtedy wystawiony na próbę i będzie musiał jakoś się zachować. Ten, który ukończy kurs pierwszej pomocy z...

Pomaganie poszkodowanym

Okazuje się, ze jedną z najbardziej przydatnych rzeczy w życiu jest kurs pierwszej pomocy. Warto go odbyć i co jakiś czas powtarzać, bowiem można procedury zapomnieć. A warto mieć je, gdzieś z tyłu głowy, warto mieć je w pamięci bo nigdy nie wiemy, kiedy będziemy musieli ich użyć. Okazuje się bowiem, że zupełnie nieoczekiwanie możemy być świadkiem wypadku. Wszędzie: w autobusie, tramwaju, na autostradzie, w pracy, czy restauracji, a nawet w sklepie. Możemy też być zmuszeni udzielić pomocy komuś bliskiemu w naszym własnym domu. Dlatego warto wiedzieć jak. Warto zachować zimną krew w takiej sytuacji i wiedzieć co dokładnie mamy zrobić – krok po kroku. Dlatego tak ważne jest,...

Ratowanie tonącego

Zanim podejmie się jakąkolwiek akcję związaną z ratowaniem tonącego należy ocenić sytuację, wezwać pomoc i dopiero wtedy podjąć odpowiednie działania. Ratownik powinien zainteresować się przede wszystkim tym czy poszkodowany jest przytomny i czy można podejrzewać u niego uraz kręgosłupa. Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że – jeśli to tylko możliwe – przytomnemu tonącemu zdecydowanie lepiej pomagać na odległość – rzucając koło ratunkowe, linę, podając deskę, a nawet część garderoby. Jeśli natomiast nie ma takiej możliwości, przed podpłynięciem należy w miarę możliwości stworzyć sobie asekurację, np. obwiązując się liną, której drugi koniec podamy osobie na brzegu lub przywiążemy do drzewa. Wszystkie te środki są zabezpieczeniem dla ratownika, który musi się...

Polskie organizacje promujące pierwszą pomoc

Promowaniem pierwszej pomocy zajmuje się nie tylko Polski Czerwony Krzyż, ale też cały szereg różnych organizacji. Przedstawię tu niektóre z nich. Harcerska Szkoła Ratownicza ZHP organizuje kursy i szkolenia, które mają za zadanie przygotować harcerzy do udzielenia pierwszej pomocy jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba. Raz w roku Harcerska Szkoła Ratownicza organizuje również zawody w ratownictwie medycznym. Co ciekawe w ramach Harcerskiej Szkoły ratowniczej istnieją tzw. HGR-y – Harcerskie Grupy Ratownicze, które współpracują z pogotowiem ratunkowym. Z kolei mniej sformalizowane grupy harcerzy wyszkolonych w ramach Harcerskiej Szkoły Ratownictwa uczestniczą w zabezpieczaniu imprez masowych. Joannici Dzieło Pomocy, to z kolei polski oddział europejskiej organizacji humanitarnej, który – poza promocją i szkoleniami...

Prawne aspekty pierwszej pomocy

W Polsce istnieje prawnie usankcjonowany obowiązek pomocy. Zgodnie z zapisami kodeksu karnego do udzielenia pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy, kto może jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby (w tym poszkodowanego) na niebezpieczeństwo. Nie trzeba – a wręcz nie powinno się – udzielać pomocy, jeśli miałoby to narazić nas na szkody, nie ma więc np. prawnego obowiązku by wchodzić do płonącego budynku jeśli nie mamy odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu. Leży natomiast w naszym obowiązku powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich służb. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że ten, kto udzieli pomocy zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami i nie dopuści się rażących zaniedbań, nie narazi się na odpowiedzialność karną nawet wtedy, gdy...